1302.31.00 - Ágar-ágar

NCM 1302.31.00 Ágar-ágar Ver todos os produtos da NCM 1302.31.00

1302.31.00 - Gomas, resinas e outros sucos e extratos vegetais - Sucos e extratos vegetais; matérias pécticas, pectinatos e pectatos; ágar-ágar e outrosprodutosmucilaginososeespessantes,derivadosdosvegetais,mesmo modificados. - Produtos mucilaginosos e espessantes, derivados dos vegetais, mesmo modificados: - Ágar-ágar