Produtos da NCM 0602.90.90

Plantas vivas e produtos de floricultura - Outras plantas vivas (incluídas as suas raízes), estacas e enxertos; micélios de cogumelos - Outros - Outras