Produtos da NCM 2819.90.20

Produtos químicos inorgânicos; compostos inorgânicos ou orgânicos de metais preciosos, de elementos radioativos, de metais das terras raras ou de isótopos - Óxidos e hidróxidos de cromo - Outros - Hidróxidos